Smart School Safety & Security

Smart School Safety & Security on suomalaisissa kouluissa kehitetty ainutlaatuinen ratkaisu koulujen ja oppilaitosten, sekä muiden julkisten tilojen reaaliaikaiseen kriisiviestintään, turvallisuussuunnitelmien tuottamiseen ja hallinnointiin, turvakoulutusten järjestämiseen, sekä hälytysten antamiseen kriisitilanteissa.

MOBIILIHÄLYTYS

Järjestelmä, jolla henkilökunta voi suorittaa hälytyksen mobiililaitteisiin omilla puhelimillaan.

KRIISIVIESTINTÄ

Kriisitilanteen reaaliaikainen viestintä opiskelijoiden puhelimiin.

TURVAKOULUTUKSET

Oppilaitoksen tai koulun turvallisuussuunnitelmat työkirjapohjaisena verkkokurssina.

Mobiilihälytys

Palvelu nopeuttaa hälytyksen antamista merkittävästi, sillä kuka tahansa henkilökuntaan kuuluva voi laukaista yhdellä napin painalluksella hälytyksen ajasta tai paikasta riippumatta omilla mobiililaitteillaan. Hälytys lähettää koulun oppilaiden ja henkilökunnan mobiililaitteisiin ladattavaan sovellukseen äänihälytyksen ja palvelun näyttö vilkuttaa “Hälytys – siirry turvakanavalle” -viestiä. Samalla tavalla, yhdellä napin painalluksella, soitetaan aluehälytyskeskukseen, sekä saadaan myös ensimmäiset toimintaohjeet näkyville palvelun suojatulle viestikanavalle.

Kriisiviestintä

Turvakanava on salasanasuojauksen takana oleva reaaliaikainen mobiili viestintäkanava, jonne sisältöä päivitetään reaaliajassa henkilökunnan omilla mobiililaitteilla. Turvakanava antaa myös pelastuslaitokselle ja poliisille reaaliaikaista kohdetietoa heidän ollessaan matkalla kohteeseen. Kanavalta löytyvät myös kaikki tarvittavat kohdetiedot valokuvineen ja 360-videoineen.

Turvallisuussuunnitelma ja -koulutukset

Smart School Safety & Security -järjestelmä sisältää suomalaisissa kouluissa kehitetyn koulujen turvallisuussuunnitelmapohjan työkirjamuotoisena verkkokurssina, jonka avulla koulu voin rakentaa erittäin monimuotoisen, koulukohtaisesti lokalisoidun turvallisuuskoulutusmateriaalin. Valmis turvakurssi toimii Social Micro Learning -periaatteella ja on siten helposti läpikäytävissä ajasta ja paikasta riippumatta koulun henkilökunnan omilla mobiililaitteilla. Kurssin läpäisseet saavat suoritetusta kurssista sertifikaatin, jolla voidaan näyttää toteen henkilökunnan turvallisuusosaaminen.